Sentence Structure and Part of Speech

Single CourseLifetime Access

PRICE 399 THB

เรียนได้ตลอดชีพ

บทนี้เป็นบทที่สำคัญมาก เพราะเนื้อหาภายในบทนนี้ จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับ "โครงสร้างของประโยค" รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่เราจะนำมาเพื่อประกอบให้เกิด "1 ประโยค" น้องๆ จะได้เห็นว่า ทำไม Part of Speech นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ และใกล้ตัวเรามาก เพราะทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้น้องสามารถวิเคราะห์ประโยคเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion ได้อย่างง่ายดาย หลังจากจบบทเรียนนี้ น้องจะวิเคราะห์โครงสร้างขอประโยคได้อย่างละเอียดขึ้น รวมถึงจะทำให้น้องหาจุดผิดของประโยคได้เก่งขึ้นแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ในบทนี้ ยังจะทำให้น้องสามารถแต่งประโยคเองได้ง่ายขึ้น!

"แค่แต่ง 1 ประโยค" ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับคนที่เริ่มต้นนั้นไม่ง่ายเลย มีเนื้อหาที่อยากจะเขียนในหัวแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน กลัวไปหมดว่าเขียนแล้วจะไม่ถูก ไม่รู้ว่าโครงสร้างของประโยคมีอะไรบ้าง นี่แหละคือจุดอ่อนที่สุด ที่ทำให้เราไม่กล้าเริ่มเขียน เนื้อหาบทนี้จะสอนตั้งแต่ให้น้องรู้จักพื้นฐานของโครงสร้างประโยคว่าในหนึ่งประโยคนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และส่วนประกอบแต่ละตัวนั้นที่เรียกว่า Part of Speech มีหน้าตา และหน้าที่เป็นอย่างไร ตำแหน่งของแต่ละตัวควรอยู่ตรงไหน บทนี้จะไขทุกข้อสงสัยแน่นอน

อีกฝันหลายของใครหลายๆ คืนก็คือข้อสอบ Error Identification และ Sentence Completion บางคนแม่นแกรมม่าในบทอื่นๆ แต่ก็ยังคงตกม้าตายกับข้อสอบสองประเภทนี้ เพราะอะไรละ? คำตอบง่ายๆ เลยก็คือ ไม่แม่นเรื่องโครงสร้างของประโยค ทำให้วิเคราะห์ประโยคไม่ออก และมองไม่ขาด ทำให้ไม่รู้ว่าจุดตรงไหนผิด หรือมองไม่ออกว่าที่เว้นว่างไว้นั้นควรจะเอาอะไรใส่ลงไปดี ซึ่งข้อสอบสองประเภทนี้มักเจอบ่อยมากในข้อสอบแข่งขันตั้งแต่ระดับมัธยม จนถึงวัยทำงาน ดังนั้น ปูพื้นฐานครั้งเดียวให้แม่น ละใช้ได้ยาวๆ เลยดีกว่า

หัวข้อที่จะได้เรียนภายในบทนี้