Relative Clauses

Single CourseLifetime Access

PRICE 599 THB

เรียนได้ตลอดชีพ

หลายครั้งที่เราทำข้อสอบประเภท Error Identification และ Sentence Completion ไม่ได้เพราะว่าโจทย์ซับซ้อน วิเคราะห์ลำบาก มีตัวหลอกเยอะ มองไม่ออกว่าอันไหนคือประธานหลัก หรือกริยาแท้ของประโยค จุดนี้แหละที่โจทย์หลอกและทำให้เราเสียแต้มไป บทนี้จะเป็นท่าไม้ตายให้กับน้องๆ ในการวิเคราะห์ประโยคได้แม่นยำขึ้น บทนี้เราจะเรียนรู้กับการใช้ Relative Pronoun ในกรณีต่างๆ พร้อมกับทริคในการวิเคราะห์ประโยคตอนทำข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ GAT, 9 วิชา, CU-TEP, TU-GET, TOEIC หรือโจทย์จะยาวและซับซ้อนแค่ไหน น้องรับมือได้แน่นอน

หัวข้อที่จะได้เรียนภายในบทนี้