Connectors

Single CourseLifetime Access

PRICE 399 THB

เรียนได้ตลอดชีพ

ตัวเชื่อมเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ประโยคที่เราแต่งนั้นมีความสวยงาม และสื่อความหมายได้มากขึ้น แต่ตัวเชื่อมที่จะต้องจำนั้นมันมีเยอะมาก น้องๆ หลายคนสับสน ไม่รู้จะจำไงดี ได้หน้าลืมหลังบ้าง พอจะใช้ก็จำโครงสร้างไม่ได้ ในบทนี้พี่มิวจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับตัวเชื่อมเหล่านั้น ไม่ต้องกลัวว่าจะเยอะ แล้วจำไม่ได้ เนื้อหาในบทนี้ พี่มิวจัดเป็นกลุ่มให้น้องเข้าใจได้เร็วและจำง่ายพร้อมเอาไปใช้แน่นอน ทั้งในการทำข้อสอบต่างๆ รวมถึงการเอาไปใช้เขียน Essay ได้ด้วย

หัวข้อที่จะได้เรียนภายในบทนี้